Betonárna Pelhřimov

Zobrazit ceník

Betonárna Pelhřimov
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: Skrýšovská 2143, 393 01 Pelhřimov  

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
GPS: 49°25'0.200"N, 15°13'29.252"E

 

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu Miroslav Polánecký

723 365 743

Napsat E-mail
Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, PORIMENT, CEMFLOW Jan Šimák

724 962 650

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Milan Pavliš, Zdenek Duchan

606 655 888

565 321 895

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Milana Vopalenská

725 702 517

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Pelhřimov - transportbetony, značkové produkty a služby.pdf 21.12.2017 1022 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky skupiny Českomoravský beton pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí.pdf 3.1.2018 75 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky skupiny Českomoravský beton.pdf 18.12.2017 110 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Cementopísková směs MC Pelhřimov.pdf 9.2.2017 719 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II, SC I, SC II, SC, MCB Pelhřimov.pdf 9.2.2017 2746 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001.pdf 19.5.2017 3474 kB Stáhnout
Certifikát LC EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 Pelhřimov 2017 .pdf 17.10.2017 558 kB Stáhnout
Certifikát systému řízení výroby - Pelhřimov.pdf 8.12.2017 965 kB Stáhnout
Prohlášeni o shodě - betony ČSN 206 +A1 + ČSN P 73 2404.pdf 8.12.2017 1019 kB Stáhnout
Prohlášeni o shodě - betony ČSN 206 +A1.pdf 8.12.2017 858 kB Stáhnout
Prohlášeni o shodě - nekonstrukční betony ČSN 73 6131.pdf 8.12.2017 891 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Pelhřimov.pdf 8.12.2017 844 kB Stáhnout
Certifikát QMS ČMB 2017 + Příloha.pdf 18.12.2017 439 kB Stáhnout

Betonárna Pelhřimov je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Je vybavena technologií typu PEMAT PM 50/155, řadovým pěti komorovým zásobníkem kameniva a čtyřmi zásobníky pojiva a plniva o celkovém objemu 240 tun. Betonárna je dále vybavena plně automatickým řídícím systémem řízeným počítačem. Betonárna je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena speciálním zařízením od firmy KROLL pro ohřev kameniva, dále dávkujeme i teplou záměsovou. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Výrobní kapacita betonárny je 40 m3/h.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu

Miroslav Polánecký

723 365 743 Napsat E-mail
 Miroslav Polánecký

Soubory ke stažení