PLZEŇ: Beton - rizika vad a poruch

Termín: 7.11.2018 8:30 - 7.11.2018 15:00

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Více informací na www.betonuniversity.cz