HRADEC KRÁLOVÉ: Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.

Termín: 7.11.2019 8:30 - 7.11.2019 15:00

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu, tak jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé.

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu, tak jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Uvedeny budou souvislosti vlastností s vlivy prostředí působící na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. V tomto díle semináře budou podrobněji popsány betony pro tenkostěnné a masivní konstrukce. 

Více informací na www.betonuniversity.cz