BRNO: Architektura v betonu

Termín: 14.11.2019 8:30 - 14.11.2019 15:00

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře.

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

Více informací naleznete na www.betonuniversity.cz.