Nový název společnosti TBG Slovensko, a. s.

V účinnosti od 30. 5. 2017 došlo ke změně původního obchodního jména společnosti TBG Doprastav, a.s. na nový název TBG Slovensko, a. s.

Souběžně dochází ke změně názvu webových stránek společnosti na www.tbgslovensko.sk a ke změně koncovky emailových adres zaměstnanců na @tbgslovensko.sk. Všechny ostatní údaje společnosti zůstávají nezměněné.