Personální změny ve společnostech TBG BETONMIX a. s. a TBG METROSTAV s. r. o.

Ve dvou společnostech, které patří do skupiny Českomoravský beton, dochází v současné době k významným změnám: po více než dvacetiletém úspěšném působení předávají stávající ředitelé TBG BETONMIX a. s. a TBG METROSTAV s.r.o. řízení svým nástupcům. 

Ing. Jaroslav Klimus vstoupil jako akcionář do dnešní společnosti TBG BETONMIX a.s. v roce 1994. Společnost, která tehdy provozovala jednu betonárnu, se v průběhu let pod jeho vedením rozrostla do silné skupiny, která dnes kontroluje patnáct provozů a je významným dodavatelem betonu především v Jihomoravském kraji. Zároveň má TBG BETONMIX a.s. obchodní podíl ve společnostech BETOTECH s.r.o. a TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. Ing. J. Klimus zastával ve společnosti TBG BETONMIX a.s. pozici předsedy představenstva a ředitele akciové společnosti; ty předá s účinností od 1. června 2017 Ing. Radku Klimusovi a sám zůstane ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako člen dozorčí rady.

Ing. Jan Kupeček začal svou profesní dráhu ve společnosti Metrostav. Před více než dvaceti lety stál u zrodu TBG Metrostav s.r.o. a je především jeho zásluhou, že společnost dnes patří na pražském trhu mezi rozhodující dodavatele čerstvého betonu a speciálních produktů. Zasloužil se také o vznik společností TBG Pražské malty, s. r. o. a Pražské betonpumpy s. r. o., jejichž byl dlouholetým jednatelem. Funkci ředitele a jednatele předal 19. května 2017 Ing. Jakubu Šimáčkovi a bude zastávat funkci předsedy dozorčí rady všech tří společností.