• Mezerovitý beton

  • Mezerovitý beton

Mezerovitý beton (MCB) DETAIL

Mezerovitý beton (MCB) je stejnozrnný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Mezerovitý beton se využívá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošním drenážním účinkem. Vrstvy ze směsí se pojí hydraulickým pojivem dle ČSN 73 6124-2.