TBG Doprastav, a.s.

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Späť na organizačnú štruktúru

Základné informácie

Obchodná firma: TBG Doprastav, a.s.

Sídlo: Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 

IČO: 36 283 801, IČ DPH: SK2022151340

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd. Sa, Vložka č. 3828/B

info@tbgdoprastav.sk

Kontakty na spoločnosť

Vedenie spoločnosti

Ing. Kornel Köröš Riaditeľ spoločnosti, predseda predstavenstva
+421 905 571 851 Napísať E-mail
Ing. Kornel Köröš

Výkonný asistent

Ing. Magdaléna Knošková Výkonný asistent spoločnosti
+ 421 907 848 011 Napísať E-mail
Ing. Magdaléna Knošková

Obchodno-technický úsek

Ing. Martin Lőrincz Obchodno-technický manažér
+421 944 401 505 Napísať E-mail
Ing. Martin Lőrincz

Úsek technológie

Mária Bábicsová Technológ pre Ružomberok, Zvolen, Žarnovica, Poprad, Košice, Tornaľa
+421 918 623 699 Napísať E-mail
 Mária Bábicsová
Ing. Marek Magyar Technológ pre betonárne Bratislava, Považská Bystrica, Žilina, Krásno nad Kysucou
+421 918 714 405 Napísať E-mail
Ing. Marek Magyar

Ekonomický úsek

Ing. Jana Chochoľáková Ekonóm
+421 918 711 301 Napísať E-mail
Ing. Jana Chochoľáková

Ľudské zdroje

MUDr. Katarína Jacošová Personalista
+421 915 790 431 Napísať E-mail
MUDr.  Katarína Jacošová

Ostatné informácie

Spoločnosť TBG Doprastav, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od 1.5.2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu, a.s. a Českomoravského betónu, a.s.