TBG Slovensko, a. s.

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Späť na organizačnú štruktúru

Základné informácie

Obchodná firma: TBG Slovensko, a. s.

Sídlo: Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 

IČO: 36 283 801, IČ DPH: SK2022151340

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd. Sa, Vložka č. 3828/B

  info@tbgslovensko.sk

 

Kontakty na spoločnosť

Vedenie spoločnosti

Ing. Kornel Köröš Riaditeľ spoločnosti, predseda predstavenstva
+421 905 571 851 Napísať E-mail
Ing. Kornel Köröš

Výkonný asistent

Ing. Magdaléna Knošková Výkonný asistent spoločnosti
+ 421 907 848 011 Napísať E-mail
Ing. Magdaléna Knošková

Obchodno-technický úsek

Ing. Martin Lőrincz Obchodno-technický manažér
+421 944 401 505 Napísať E-mail
Ing. Martin Lőrincz

Úsek technológie

Mária Bábicsová Technológ pre Ružomberok, Zvolen, Žarnovica, Poprad, Košice, Tornaľa
+421 918 623 699 Napísať E-mail
 Mária Bábicsová
Ing. Marek Magyar Technológ pre betonárne Bratislava, Považská Bystrica, Žilina, Krásno nad Kysucou
+421 918 714 405 Napísať E-mail
Ing. Marek Magyar

Ľudské zdroje

MUDr. Katarína Jacošová Personalista
+421 915 790 431 Napísať E-mail
MUDr.  Katarína Jacošová

Oznámenie

Vážený obchodný partner,dovoľujeme si vám oznámiť,že v zmysle obchodného registra SR došlo dňa 30.5.2017 k zmene pôvodného obchodného mena našej spoločnosti na TBG Slovensko, a. s..

Všetky ostatné údaje spoločnosti ako je sídlo,tel.kontakty,identifikačné údaje,bankové spojenia zostávajú nezmenené.

Ostatné informácie

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s. (dříve TBG Doprastav, a.s.) pôsobí na slovenskom trhu od 1.5.2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu, a.s. a Českomoravského betónu, a.s.