Betonáreň Poprad

Zobraziť cenník

Betonáreň Poprad
  • Výrobná kapacita betonárne
  • Objem miešacieho jadra
  • Celoročná prevádzka betonárne

Adresa: Cesta na letisko, 058 01 Poprad - Veľká


Oblastný manažér - Východ Ing. Ladislav Valiska-Timečko

+421 907 801790

Napísať E-mail
Dispečing výroba betónu Betonáreň Poprad

+421 915 790 423

Napísať E-mail
Obchodno-technický zástupca Miloslav Kavečanský

+421 915 790 423

Napísať E-mail
Referent výroby Mgr. Zuzana Gildeinová

+421 917 467 015

Napísať E-mail
Názov dokumentu Posledná zmena Veľkosť Stiahnutie
Cenník transportbetónu a značkových produktov - betonáreň Poprad.pdf 30.12.2015 285 kB Stiahnuť
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky TBG Slovensko.pdf 7.6.2017 2563 kB Stiahnuť
Všeobecné obchodné a platobné podmienky pre služby čerpadiel betónových zmesí a dopravy spoločnosti.pdf 7.1.2016 93 kB Stiahnuť

Betonáreň Poprad dodávala betón pre stavbu: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Poprade.

Dňa 6.11.2014 pripravila betonárni Poprade xkurziu pre študentov Strednej odbornej školy, Okružná 761/25 v Poprade. Študenti po bezpečnostnom školení spoločnosťou Livonec v sprievode vedúceho betonárne a zástupcami školy boli oboznámený s výrobou betónu. 

Oblastný manažér - Východ

Ing. Ladislav Valiska-Timečko

+421 907 801790 Napísať E-mail
Ing. Ladislav Valiska-Timečko

Súbory na prevzatie