Betonpumpy a doprava (TBG Slovensko, a.s.)

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Späť na organizačnú štruktúru

Sídlo strediská

  • Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

Základné informácie

Obchodná firma: TBG Slovensko, a. s.

Sídlo: Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 

IČO: 36 283 801, IČ DPH: SK2022151340

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd. Sa, Vložka č. 3828/B

  info@tbgslovensko.sk

Kontakty na stredisko

Vedoucí střediska

Ľubomir Lavo Vedúci strediska doprava
 Ľubomir  Lavo
Zuzana Borsigová Výkonný asistent strediska Betonpumpy a doprava
 Zuzana Borsigová

Oznámenie

Vážený obchodný partner,dovoľujeme si vám oznámiť,že dňa 1.1.2018 došlo ku zlúčeniu spoločnosti Betonpumpy a doprava SK,a.s. so spoločnosťou TBG Slovensko, a. s.

Oznámenie o zlúčení.pdf

Ostatné informácie

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s. (pred tým TBG Doprastav, a.s.) pôsobí na slovenskom trhu od 1. 5. 2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu, a.s. a Českomoravského betónu, a.s.

Systémy managementu

  • ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií