Českomoravský beton otevírá nový provoz Čáslav

Betonárna Čáslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Betonárna nabízí míchací jádro ELBA o objemu 1,65 m³ a plně automatický řídící systémem Martek ME 30, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Součástí betonárny jsou čtyři 100t cementová sila a 5-ti komorový zásobníky kameniva s vážícím pasem.

Betonárna v Čáslavi je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a teplé záměsové vody, tudíž je zaručeno plynulých dodávek transportbetonu i při nízkých teplotách. S ohledem na životní prostředí je betonárna vybavena recyklačním zařízením pro zpracování zbytkového betonu. Vysokou kvalitu výroby deklaruje certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 a nově i certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN 45001. Technologický dohled a zkušebnictví provádí akreditovaná zkušební laboratoř společnosti BETOTECH, s.r.o.

Betonárna Čáslav nabízí kromě výroby a čerpání transportbetonu také výrobu moderních stavebních materiálů pro lepší stavění, mezi které patří litý anhydritový potěr ANHYMENT®, litý anhydritový potěr pro reprofilace SLIMFLOW®, litý cementový potěr CEMFLOW® a litá cementová pěna PORIMENT®. Ke všem produktům je poskytována široká nabídka služeb včetně poradenství.

Nová betonárna v Čáslavi už má aktuálně nový kabát v barvách Českomoravského betonu jako ostatní provozy.

Přejeme, aby se kolegům v Čáslavi dařilo!