PLZEŇ: ARCHITEKTURA V BETONU

Termín: 4.3.2021 8:30 - 4.3.2021 15:00

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře.

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.