OSTRAVA: ARCHITEKTURA V BETONU

Termín: 11.3.2021 8:00 - 11.3.2021 15:00

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře.

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s prováděním staveb a se složením betonu v různých podmínkách.