TBG Slovensko, a.s.

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Späť na organizačnú štruktúru

Sídlo spoločnosti

  • Seberíniho 5705/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03

Betonárne

Základné informácie

Obchodná firma: TBG Slovensko, a. s.

Sídlo: Seberíniho 5705/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03 

IČO: 36 283 801, IČ DPH: SK2022151340

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd. Sa, Vložka č. 3828/B

info@tbgslovensko.sk

Kontakty na spoločnosť

Vedenie spoločnosti

Ing. Filip Nedorost Predseda predstavenstva spoločnosti
Ing. Filip Nedorost

Výkonný asistent

Zuzana Borsigová Výkonný asistent strediska Betonpumpy a doprava
 Zuzana Borsigová

Obchodno-technický úsek

Norbert Visvader Obchodní zástupce
 Norbert Visvader

Úsek technológie

Ing. Ondrej Dráb Technológ
Ing. Ondrej Dráb

Finančný úsek

Ing. Viera Srnáková Hlavný účtovník
Ing. Viera Srnáková

Čerpanie a doprava

Ľubomir Lavo Dispečer strediska Betonpumpy a doprava
 Ľubomir  Lavo

Oznámenie

Vážený obchodný partner,dovoľujeme si vám oznámiť,že dňa 1.1.2018 došlo ku zlúčeniu spoločnosti Betonpumpy a doprava SK,a.s. so spoločnosťou TBG Slovensko, a. s.

Oznámenie o zlúčení.pdf

Dňom 21.8.2021 došlo ke zmene sídla spoločnosti TBG Slovensko, a.s. z pôvodného sídla Bratislavská 83, 902 01 Pezinok na nové sídlo Seberíniho 5705/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03.

Oznámenie o zmene identifikačných údajov.pdf

Ostatné informácie

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s. (pred tým TBG Doprastav, a.s.) pôsobí na slovenskom trhu od 1. 5. 2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu, a.s. a Českomoravského betónu, a.s.

Systémy managementu

  • STN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti
  • STN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií
  • STN EN ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
2020-05-04 ISO 50001 CZ.png
2020-05-04 ISO 45001 CZ.png