BETOTECH, s.r.o.

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Zpět na organizační strukturu

Základní informace

Obchodní firma: BETOTECH, s.r.o. 
Sídlo: Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 25066153
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702.


Člen České betonářské společnosti ČSSI

               


 

Kontakty na společnost

Vedení společnosti

Ing. Vladimír Veselý Jednatel společnosti
602 281 066 311 644 063 Napsat E-mail
Ing. Vladimír Veselý
Ing. Stanislav Smiřinský Vedoucí akreditované laboratoře 1195, prokurista
602 331 335 Napsat E-mail
Ing. Stanislav Smiřinský
Ing. Oldřich Žalud Vedoucí akreditované laboratoře 1195.3, prokurista
602 732 709 Napsat E-mail
Ing. Oldřich Žalud
RNDr. Václav Blížkovský Vedoucí divize kamenivo, prokurista
602 742 451 Napsat E-mail
RNDr. Václav Blížkovský

Technické oddělení

Pavel Šupka Technický pracovník ISO 9001
606 704 294 221 862 320 Napsat E-mail
 Pavel Šupka

Administrativa

Ing. Růžena Votavová Administrativa
311 644 780 724 222 811 Napsat E-mail
Ing. Růžena Votavová

Ostatní informace

Dceřiná společnost BETOTECH, s.r.o. zajišťuje prostřednictvím své sítě akreditovaných laboratoří zkoušky betonu, malt a potěrů, stavebních materiálů - cementu, kameniva a popílků. Rovněž poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby betonu, malt, potěrů a kameniva ve spolupráci s pracovníky jednotlivých betonáren. Účastní se programů výzkumu a vývoje. Více informací naleznete na stránkách www.betotech.cz.

Systémy managementu

  • ČSN EN ISO 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
  • ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií
ISO 50001_CZ.JPG