Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: Českomoravský beton, a. s.
Sídlo: Beroun 660, PSČ: 266 01
IČ: 49551272
DIČ: CZ49551272
Právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7924.

Akcionář: Českomoravský cement, a. s. (100%)

Orgány společnosti:

Představenstvo 
 Ing. Zdeněk Gärtner  předseda

 

Dozorčí rada 
 Ing. Petr Ondruch   předseda        
 Ing. Jan Kupeček  místopředseda
 Bc. Josef Roubík  člen