Čerpání a doprava

Služby v oblasti čerpání a dopravy nacházejí rozsáhlé uplatnění při realizaci různých druhů staveb – od rodinného domu až po velké dálniční stavby. Jejich široké použití vychází z rozdílnosti stavebního díla. Čerpadla a autodomíchávače jsou nezbytné při výstavbě tunelů, mostů, nebytových a bytových staveb a vodohospodářských staveb. Disponujeme největší nabídkou čerpadel a autodomíchávačů v ČR.

 • Čerpání betonu

  Čerpání betonu

  Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

  Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

  Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

  TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

  Betonpumpy a doprava SK, a.s. 

  Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

  • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
  • Pumpomixy
  • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
  • Stabilní čerpadla
  • Maltová čerpadla
  • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy  

  Čerpatelný čerstvý beton musí mít odpovídající skladbu, aby nedocházelo k neúměrnému tření o stěnu potrubí případně o zaklínění jednotlivých zrn kameniva. Minimální obsah jemných zrn kameniva a cementu má být 400 kg, největší zrno kameniva nemá být větší něž třetina průměru potrubí a konzistence měřená sednutím kužele 100 - 150 mm. Je vhodné použít těžené kamenivo s hladkým povrchem kulatých zrn. Osvědčilo se používání popílku.

 • Rozměrová tabulka mobilních čerpadel

  Rozměrová tabulka mobilních čerpadel
  • Rozměrová tabulka mobilních čerpadel (Čechy) ke stažení - stáhnout zde
  • Rozměrová tabulka mobilních čerpadel (Morava) ke stažení - stáhnout zde
  • Rozmerová tabuľka mobilných čerpadiel (Slovensko) na stiahnutie - stiahnuť tu
 • Doprava betonu

  Doprava betonu

  Dopravu po celém území České a Slovenské republiky zajišťují dceřiné společnosti a střediska:

  Českomoravský beton, a.s., Středisko doprava 

  Betonpumpy a doprava SK, a.s. 

  K dopravě se používají autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o užitečném objemu bubnů od 3 m³ do 9 m³. Díky modernímu software, který napomáhá řídit dispečink autodomíchávačů, se dosahuje snižování kilometrových nájezdů v dopravě transportního betonu, a tím se redukuje spotřeba pohonných hmot, emise z přepravy a pochopitelně také náklady vynaložené na transport.

   

 • Kontakt na dispečink čerpání
  Oldřich Turek / Region Čechy + Praha
  724 040 444
  725 635 424
  Miroslav Osvítil / jižní Morava
  602 586 711
  Otakar Namyslo / sever. Morava
  724 120 303
  Boris Lavo / Slovensko
  +421 908 788 788
 • Kontakt na dispečink dopravy
  Martin Prchal / Dispečink dopravy - region Čechy Jih
  725 635 440
  724 221 569
  Bohuslav Soukup / Dispečink dopravy - region Čechy Sever
  725 635 435
  725 550 116
  Zdeněk Krajča / Dispečink dopravy - region Čechy Severozápad
  724 550 550
  Horst Mayerhofer / Dispečink dopravy - region Morava
  724 584 584
  724 242 111
Čekejte prosím....