Ochrana osobních údajů

Společnost Českomoravský beton, a. s. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.transportbeton.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Českomoravský beton, a. s. (provozovatel těchto stránek) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (např.: stisk tlačítka „Přihlásit" ve formuláři) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osobní údaje jsou údaje o osobních a podstatných okolnostech určitého nebo určitelného jednotlivce. Mezi ně patří informace jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou totožnosti, např. oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránek, nepředstavují osobní údaje. 
Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů. 
V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zaručujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu.

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách 
Českomoravský beton automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří: 

-         typ/verze prohlížeče

-         používaný operační systém

-         odkazující URL adresa

-         název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje

-         čas požadavku serveru

Českomoravský beton nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.  

Google Analytics 
Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše. Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem. 

Využívání a zpřístupňování osobních údajů 
Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Vaše osobní údaje nebudou předány, prodány ani jinak přeneseny třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste s takovými činnostmi výslovně souhlasili. 

Cookies 
Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči. Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč. 

Zabezpečení 
V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem. 

Právo na informace 
Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje odstraní. Máte právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány.


Další informace 
Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu info@cmbeton.cz.   


© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.


INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY

PRO SMLUVNÍ PARTNERY z ČR

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).  Mezi tyto subjekty patří taktéž naši smluvní partneři.

Společnosti ve skupině Českomoravský beton, a. s. v České republice, tedy společnosti

 • Českomoravský beton, a.s. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČO:49551272)
 • BETONIKA plus s.r.o. (se sídlem Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36873, IČO:60777133)
 • BETOTECH, s.r.o. (se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČO:25066153)
 • PREFA Grygov a.s. (se sídlem V Podlesí 258, 783 73 Grygov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 433, IČO:45192723)
 • TBG Východní Čechy s.r.o. (se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, IČO:64793303)
 • TBG BETONMIX a.s. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno – Bosonohy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1029, IČO:48530794)
 • TBG Klatovy s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73292, IČO:26135060)
 • TBG Louny s.r.o. (se sídlem Průmyslová 2724, 440 01 Louny, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10259, IČO:64651819)
 • TBG METROSTAV s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39147, IČO:63992990)
 • TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44668, IČO:62968432)
 • TBG PKS a.s. (se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5339, IČO:28261976)
 • TBG Pražské malty, s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČO:25799380)
 • TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s.r.o. (se sídlem Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8759, IČO:62741276)
 • TBG SWIETELSKY s.r.o. (Betonárna U hada, Branišovská par. č. 1974/11, České Budějovice 370 05 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14831, IČO:26114691)
 • TBG VYSOČINA s.r.o. (se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25160, IČO:25325931)
 • Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79590, IČO:26205424)
 • TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39304, IČO:26240378)
 • BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s.r.o. (se sídlem Pražská 285, 342 01 Sušice II, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2467, IČO:45353191)
 • TBG Slovensko, a.s. (se sídlem Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, zapsána v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem Bratislava I, odd. Sa, Vložka č. 3828/B, IČO:36 283 801)

 

(dále jen „Společnost“ či „Společnosti“)

respektují práva na ochranu osobních údajů a na soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace smluvním partnerům shora označených Společností o zpracování jejich osobních údajů, resp. o zpracování osobních údajů jejich zaměstnanců ze strany Společností. 

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každá Společnost zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci její podnikatelské činnosti, tedy pro výrobu a prodej stavebních materiálů či pro poskytování služeb, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku.

Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly Společnosti sděleny ze strany smluvního partnera.

Každá Společnost zpracovává osobní údaje v  rozsahu, v jakém je tak povinna činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:

 • obchodní firma smluvního partnera, případně jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání;
 • údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • je-li to potřebné pro realizace smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu;
 • údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen).
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) svých zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).

Dále Společnost zpracovává údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.

Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracovává Společnost údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů (např. v případě pořizování fotografií), není-li zpracování kryto jiným titulem.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:

 • plnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení],
 • plnění smluv [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení]
 • na základě oprávněných zájmů správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení], případně
 • na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže).
 1. ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ

Osobní údaje získává Společnost buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů.  Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává Společnost svým zpracovatelům, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Společnost zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci Společností platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. Je zajištěn rovněž vysoký standard IT bezpečnosti.

 1. VAŠE PRÁVA

Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro Společnost samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, následující práva:

 • získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů či jeho zástupce, účel zpracování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů apod;
 • mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
 • právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně;
 • právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní, lze požádat Společnost o omezení použití nebo úplnou likvidaci;
 • právo na přenos údajů – lze požádat Společnost, aby osobní údaje předala jinému správci či zpracovateli, pokud osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakoukoli ze Společností, a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese pravni@heidelbergcement.com.

PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV zo Slovenska

INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

 

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV A SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jedným z cieľov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "všeobecné nariadenie" ) je docieliť vyššiu ochrany osobných údajov dotknutých osôb a dať im možnosť získať kedykoľvek plnohodnotnú informáciu o spracovaní ich osobných údajov, prípadne sa brániť proti ich nesprávnemu spracovaniu či zneužitiu (právo na prístup k svojim osobným údajom na základe zásady transparentnosti). Medzi tieto subjekty patria taktiež naši zmluvní partneri.

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, SR, IČO: 36283801, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3828/B rešpektuje práva na ochranu osobných údajov a na súkromie  (ďalej len „Spoločnosť“)

Účelom tohto oznámenia je preto odovzdanie súhrnnej informácie zmluvným partnerom Spoločnosti o spracovaní ich osobných údajov, resp. o spracovaní osobných údajov ich zamestnancov zo strany Spoločnosti.

 1. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu jej podnikateľskej činnosti, teda pre výrobu a predaj stavebných materiálov, či pre poskytovanie služieb, vrátane zabezpečovania nákupu tovaru a služieb, uzatváranie a plnenie zmlúv, tj. Informácie bežne zdieľané v rámci obchodného styku .

Jedná sa tak predovšetkým o osobné údaje zmluvných partnerov, ale aj o údaje kontaktných osôb, ktoré boli Spoločnosti oznámené zo strany zmluvného partnera.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom je oprávnená tak uskutočniť na základe právnych predpisov alebo v akom je spracovanie odôvodnené jej oprávneným záujmom.

Medzi takto spracovávané údaje patria najmä:

 • ak je to potrebné pre realizáciu zmluvného vzťahu tiež názov bankového ústavu a číslo účtu;
 • obchodné označenie zmluvného partnera, prípadne jeho meno a priezvisko, IČO, sídlo alebo miesto podnikania;
 • údaje o osobách poverených za zmluvného partnera konať a o jeho kontaktných osobách, tj. meno, priezvisko, prípadne titul, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • údaje o zmluvnom vzťahu a jeho realizáciu (údaje o odbere a dodaní tovaru, o úhradách cien).
 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov za účelom realizácie svojej podnikateľskej činnosti, teda predovšetkým za účelom poskytovania (predaja) svojich tovarov a služieb a nakupovania tovarov a služieb, teda uzatváranie zmlúv s odberateľmi a dodávateľmi a realizácie záväzkov zo zmlúv. Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale nevyhnutné pre to, aby zmluva mohla byť uzatvorená a plnená. Za účelom riadnej realizácie zmluvných záväzkov tiež Spoločnosť spracováva osobné údaje kontaktných osôb zmluvných partnerov, príp. osôb poverených zmluvným partnerom k určitým konaniam v rámci zmluvných vzťahov (napr. osôb oprávnených na prevzatie tovaru alebo služby alebo osôb oprávnených na objednávať tovar alebo služby).

Ďalej Spoločnosť spracováva údaje za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov, ako je napr. sledovanie platobnej morálky svojich odberateľov.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je potom prípadne marketing. V tomto prípade spracováva Spoločnosť údaje väčšinou na základe výslovného súhlasu príslušného subjektu údajov (napr. v prípade nahrávania fotografií), ak nie je spracovanie kryté iným právnym titulom.

 1. PRÁVNÝ ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe nasledujúcich titulov:

 plnenia právnej povinnosti [čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia],

 plnenie zmlúv [čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia]

 na základe oprávnených záujmov správcu [čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia], prípadne

 na základe súhlasu dotknutej osobných údajov [čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia].
Súhlas je úplne dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať, a to e-mailom alebo písomne (kontaktné údaje pozri nižšie).

 1. ZDROJE ZÍSKAVANIE ÚDAJOV A ICH ODOVZDÁVANIE

Osobné údaje získava Spoločnosť  priamo od svojich zmluvných partnerov, tj. od Vás, v rámci bežného obchodného styku, alebo z verejne dostupných zdrojov. Týmito zdrojmi sú najmä verejné registre (napr. obchodný register, živnostenský register či Obchodný vestník), evidencia (napr. kataster nehnuteľností) alebo webové stránky.

Spracovanie osobných údajov vyžaduje v niektorých situáciách prenos osobných údajov. Osobné údaje preto s výnimkou úradov a orgánov verejnej moci, ktoré sa za príjemcu podľa všeobecného nariadenia nepovažujú, v nevyhnutných prípadoch a minimálnom rozsahu odovzdáva Spoločnosť svojim spracovateľom, ktorí sú na základe riadne uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov, resp. zmluvy o poskytovaní služieb, poverení konkrétnym spracovaním.

 1. DOBA SPRACOVANIE ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE

Spoločnosť spracováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a do doby realizácie všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s daným zmluvným vzťahom. Spoločnosť ďalej vedie príslušnú osobné údaje po dobu, po ktorú je to potrebné na ochranu jej oprávnených záujmov.

Pokiaľ dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, sú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený.

V rámci Spoločnosti platia pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, s ktorými sú zamestnanci, ktorí s údajmi pracujú, oboznámení. Je zaistený taktiež vysoký štandard IT bezpečnosti.

 1. VAŠE PRÁVA

Riadne spracovanie osobných údajov a ich ochrana je pre Spoločnosť samozrejmosťou. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má každý subjekt údajov, ktorého osobné údaje Spoločnosť spracúva, nasledujúce práva:

 • právo na prenos údajov - možno požiadať Spoločnosť, aby osobné údaje odovzdala inému správcovi alebo spracovateľovi, ak osobné údaje získala priamo od dotknutej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • právo na opravu - v prípade, že osobné údaje boli spracované neúplne či nesprávne;
 • mať prístup k osobným údajom - napr. na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, za akým účelom, či právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;
 • získať informácie o spracovaní osobných údajov - napr. totožnosť a kontakt na spracovateľa osobných údajov alebo jeho zástupca, účel spracovania, predmetné osobné údaje, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovávania osobných údajov pod;
 • právo na odvolanie súhlasu - ak bol daný súhlas so spracovaním osobných údajov, možno ho kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti;
 • právo na vymazanie - ak by vyšlo najavo, že spracovanie osobných údajov bolo protiprávne, možno požiadať Spoločnosť o obmedzení použitia alebo úplnú likvidáciu;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov - v prípade, že spracovanie osobných údajov by bolo protiprávne.
 1. KONTAKTNÉ

Ak máte k vyššie uvedenému akékoľvek otázky, či ak si želáte kontaktovať v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Spoločnosť, a to či už s dotazom či za účelom realizácie ktoréhokoľvek práva uvedeného v predchádzajúcom článku, môžete tak urobiť na e-mailovej adrese info@tbgslovensko.sk.