Bytový dům Petržílkova

Bytový dům Petržílkova je výšková budova o 21 nadzemních podůažích. Na podlahy bylo dodáno 20.000 m³
lité směsi ANHYMENT® a cementové pěny PORIMENT® . Ke zdění byla použita čerstvá zdící malta MALMIX®. Na spádové vrstvy ploché střechy byla použita cementová litá pěna PORIMENT® PS.