Čistička odpadních vod Vyškov

Rekonstrukce čističky odpadních vod si vyžádala dodávku betonu odolného proti vodě a mrazu (B 20 HV 8 T 100) v celkovém množství cca 3500 m³. Dodávku betonové směsi zajistila společnost TBG Betonmix a.s.