Estakáda přes Masarykovo nádraží

Železniční estakáda dlouhá 443 m je dominantním prvkem Nového spojení, projektu řešícího propojení významných pražských železničních stanic, ale především I., III. a IV. železničního koridoru. Dodavatelem betonu byla společnost TBG Metrostav s.r.o. (člen skupiny Českomoravský beton, a. s.). Na hlavice a pilíře průvlaků byl použit beton C 35/45 XF2 SCC; na vše ostatní C 35/45 XF2 S5 nízkoprovzdušněný.