Moravská zemská knihovna v Brně

Celá stavba je řešena jako monolitický železobetonový skelet. Složité základové podmínky si vyžádaly založení celé konstrukce na velkorozměrových pilotách a masivní základové desce. Na dodávkách betonu se podílela také společnost TBG Betonmix a. s. (člen skupiny Českomoravský beton a. s.), která dodala konstrukční beton B 30 v celkovém množství cca 5.000 m³.