Tunel Blanka

        Výstavba úseku Myslbekova - Prašný most (MYPRA)    Ukázka stříkaného betonu

          Vzduchotechnika                                                        Výstavba tunelu na Letné