Architekti CZ v Praze

V pátek 9.12. se v Písecké bráně uskutečnilo poslední setkání Architekti CZ, které během uplynulého roku putovalo po sedmi různých městech naší země a během těchto sedmi debat se zde vystřídalo 26 různých architektů.

V Praze se sešli nejen "zasloužilí" architekti Ladislav Lábus a Josef Pleskot, ale i architekt herec David Vávra či zakladatel jedné z největších českých kanceláří Jakub Cigler. Tuto čtveřici pak doplnili architekti mladší - Szymon Rowalka a Luka Križek, kteří si svou kariéru teprve budují. Téma "Architektura - umění nebo řemeslo" hosty zavedlo na klikatou cestu od vzpomínek na to, jak tvořili v mladším věku, přes téma nekonečné snahy o jednoduchost, až po odmítnutí jakkoli architekturu vůbec rozlišovat na část uměleckou a řemeslnou.

Zajímavým tématem, které vzešlo z debaty náhodně, byl obdiv všech zúčastněných k pracem architekta Karla Pragera, které dávali za příklad právě oné snahy o vyšší účinek stavby než jen funkční. Na otázku, zda se dnešní architektura vyznačuje úbytkem složky umělecké a větším zaměřením na výkony technologické, se diváci zevrubnější odpovědi nedočkali. Rovněž otázky, zda dnešní architekturu "pohlcuje" design a prefabrikace, anebo proč se od postavení Tančícího domu nepodařilo zrealizovat žádnou jinou stavbu, která by získala podobný věhlas, zůstaly bez většího ohlasu. Jisté je, že architekti, stejně jako většina umělců, o své práci neradi spekulují a neradi planě řeční. Můžeme být rádi, že se podařilo toto setkání vůbec uskutečnit a že jsme měli příležitost vidět tuto plejádu renomovaných i nadějných českých architektonických hvězd takto pěkně pohromadě. Možná že i to byl právě onen přínos tohoto setkání - vidět, jak jsou jednotlivé osobnosti odlišné a že i věk dokáže hrát velkou roli. Přes tuto různorodost se aktéři na řadě názorů shodli a dokázali vnést do debaty řadu svěžích postřehů, vtipných poznámek i osobitějších soudů.

Snad se diváci bavili i poučili a snad se touto akcí podařilo zase o kousek víc odkrýt, jací opravdu jsou čeští architekti, o čem přemýšlejí a co je tíží.

Českomoravský beton byl hlavním partnerem této akce.