Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Je-li kupujícím či příjemcem služby spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce  ( https://www.coi.cz/ )