FLOORCRETE®
FLOORCRETE®
FLOORCRETE®
FLOORCRETE®
FLOORCRETE®

FLOORCRETE® je transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy (podlahy s návrhovým zatížením nad 5 kN/m2). Vyrábí se dle ČSN EN 206 v platném znění, jeho konzistence se udává stupněm sednutí kužele. FLOORCRETE může obsahovat rozptýlenou výztuž ve formě kovových vláken.

Oblasti použití:

 • průmyslové podlahy podepřené celoplošně
 • průmyslové podlahy podepřené bodově
 • použití možné i v exteriéru

Betony FLOORCRETE lze bez další ocelové výztuže použít do většiny průmyslových podlah, tedy masivních deskových konstrukcí, které nejsou spojeny s hlavním nosným systémem budovy. Využívá se při realizaci podlahových konstrukcí v občanské a bytové výstavbě, průmyslových a zemědělských staveb. 

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Betony FLOORCRETE se používají při rekonstrukcích nebo realizacích nových průmyslových podlah, kde je kladen velký důraz na odolnost betonu. Je také výhodný při zhotovování průmyslových podlah ve složitých základových poměrech.

 

Výroba betonů řady FLOORCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Adice rozptýlené výztuže probíhá rovněž na výrobně (po domluvě s odběratelem je možné dodat vhodnou směs bez rozptýlené výztuže, zde ale neručí výrobce za homogenní rozmísení rozptýlené výztuže). Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 206 je C 20/25, maximální třída není stanovena.

Betony FLOORCRETE jsou vyráběné podle ČSN EN 206 a jsou průběžně kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem.

Obecné vlastnosti betonu pro průmyslové podlahy:

 • Možnost vysokého zatížení
 • Vyšší odolnost proti obrusu
 • Vyšší odolnost proti požáru a nárazu
 • Odolnost vůči nárazům a otlukovosti hran

Hlavní výhody betonu pro průmyslové podlahy jsou:

 • Značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • Snížení celkových nákladů na stavbu – v průmyslových stavbách je možné dosáhnout až 15% úspory nákladů
 • Vyšší pevnost v tahu za ohybu
 • Vyšší odolnost proti obrusu
 • Vyšší odolnost proti požáru a nárazu
 • Umožňuje redukovat pracovní a dilatační spáry
 • Eliminuje možné oprýskávání povrchu betonu
 • Snížuje riziko průniku nebezpečných látek do podloží
 • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • Prodloužení životnosti konstrukce
 • Vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce

 

Výhody v případě přidání rozptýlené ocelové výztuže do betonu:

 • Odpadá potřeba použití předem připravovaných ocelových výztuží
 • Snížení rizika chybného vyztužení
 • Odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží
 • Odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • Umožňuje redukovat pracovní a dilatační spáry
 • Eliminuje možné oprýskávání povrchu betonu
 • Snížuje riziko průniku nebezpečných látek do podloží
 • Redukuje požadavek na minimální stupeň vyztužení

Čerpání a doprava betonu FLOORCRETE se neliší od standardních transportbetonů. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích, ukládání čerstvého betonu je možné provádět s pomocí pístového čerpadla na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle.

Technický list Floorcrete

Technický list Floorcrete

Technický list obsahuje podrobné informace o betonech pro průmyslové podlahy FLOORCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Zobrazit Stáhnout

Příkady použití betonu FLOORCRETE při rekonstrukcích a nových realizacích průmyslových podlah.

Rekonstrukce podlahy

hala Karlovy Vary

FLOORCRETE C 20/25, obsah drátků 25 kg/m3, HE 1/50             

 

Rekonstrukce podlahy

hala Kosoř 

FLOORCRETE -27,9 m3 plochy

Rekonstrukce podlahy

hala Horní Počernice

Dostavba hotelu

Hotel Hilton Praha

FLOORCRETE C 25/30 + 20 kg HE 75/50

Klíčový kontakt

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský

Ing. Stanislav Smiřinský

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.