Poslání společnosti

Českomoravský beton, a. s. je součástí nadnárodní společnosti Heidelberg Materials, která má více než 53 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Společnosti skupiny Heidelberg Materials přitom mají své vlastní kulturní hodnoty a uplatňují různé manažerské a obchodní postupy. Proto bylo nezbytné definovat hodnoty a postupy společné pro celou skupinu, tak aby se ubírala do budoucna vždy stejným směrem. Bylo stanoveno 8 hlavních principů, které tvoří základní firemní filozofii - Corporate Mission. Těmito principy se řídí i podnikání naší společnosti Českomoravský beton.

Image společnosti Českomoravský beton
Stavíme na celosvětovém růstu, abychom pomohli vytvořit lepší svět

Kultura podnikání společnosti Českomoravský beton 
Stavíme na lokální odpovědnosti, abychom dosáhli globálního úspěchu.

Personální politika společnosti Českomoravský beton 
Stavíme naše podnikání na odborných znalostech a schopnostech našich spolupracovníků.

Tržní strategie společnosti Českomoravský beton 
Stavíme náš růst na dosažení zisku, protože pro svůj růst potřebujeme pevný základ.

Zákaznická filozofie společnosti Českomoravský beton
Stavíme na spokojenosti našich zákazníků, protože jejich úspěch je naším úspěchem.

Standard jakosti společnosti Českomoravský beton 
Stavíme na kvalitních výrobcích, protože jsou základem našeho dobrého jména.

Vztah společnosti Českomoravský beton k životnímu prostředí
Stavíme na ochraně životního prostředí, protože to má pro nás také ekonomický význam.

Úsilí společnosti  Českomoravský beton o inovaci
Stavíme na nových technologiích, protože určují náš budoucí úspěch.