Partnerství a dialog

Společnost Českomoravský beton chce být respektovaným partnerem, a proto důsledně rozvíjí vztahy s orgány státní správy, veřejností a okolím na principu otevřené komunikace, dobrých sousedských vztahů a vzájemné spolupráce. Uplatňujeme transparentní informační politiku a usilujeme o konstruktivní dialog. Jsme tak v neustálém kontaktu s okolními obcemi. 

Spolupracujeme s odbornou i laickou veřejností
Jsme v neustálé interakci s českou společností jak na lokální, tak i celostátní úrovni. Prostřednictvím účasti v oborových svazech spolupracujeme na přípravě národních i evropských technických norem. Spolupracujeme s řadou vysokých škol a renomovaných odborníků v našem oboru. Podporujeme studentské aktivity a společenskou odpovědnost budoucích odborníků, např. formou architektonické soutěže. Spolupracujeme také s odbornými pracovišti univerzit a jejich studenty v oblasti ochrany přírody a ekologie a podporujeme jejich výzkumné projekty. Spolupracujeme rovněž s orgány státní správy a místní samosprávy tam, kde se jejich zájmy stýkají s naší činností.

Vzděláváme a předáváme naše zkušenosti
V oblasti využití betonů máme vlastní „Beton Universitu“ – dlouhodobý vzdělávací projekt pro projektové inženýry a architekty v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Přednášíme na různých typech škol, podporujeme studenty v jejich diplomových pracích.

Komunikujeme s širokou veřejností
Prostřednictvím marketingu oslovujeme širokou veřejnost s nabídkou produktů, jež snižují energetickou náročnost na vytápění budov. Informujeme podrobně o jejich vlastnostech, reagujeme na všechny dotazy široké veřejnosti. Zveme veřejnost do našich provozů, aby se mohla sama přesvědčit, jak se nám daří fakticky naplňovat opatření vedoucí ke zmírňování dopadů na životní prostředí. Zajímají nás názory a podněty všech, jichž se naše činnost jakkoli dotýká.

Související sekce