Referenční stavby

Dopravní infrastruktura

Trojský most

Vltavu překlenul Trojský most z vysokohodnotných betonů, které umožnily vytvořit subtilní konstrukci bez opory.

Lávka pro pěší a cyklisty v Čelákovicích nad Labem

Na stavbu byl použit vysokohodnotný beton TOPCRETE.

Most přes údolí Kremlice

Beton pro tuto stavbu dodávaly provozovny společnosti Českomoravský beton, konkrétně betonárny v Opavě a v Ostravě-Vítkovicích, kde také probíhala výroba části filigránů určených jako ztracené bednění pro mostovku.

Ekologické stavby

Dodávka betonu na výstavbu lanovky na Sněžku

Sněžka se stala nejvýše položeným místem, kam byl u nás doposud dopravován beton. Více než 500 m3 betonu vynesl na stavbu nové lanovky vrtulník.

Veřejné a komerční stavby

Nové divadlo Jízdecká v Plzni

Dodávali jsme pohledové barevné betony Colocrete na stavbu divadla Jízdecká v Plzni.

Vstupní budova do areálu Punkevních jeskyní

Odvaha investora a svěží architektonické řešení daly vzniknout stavbě, která má úroveň nejmodernějších přírodních center ve světě.

Ústřední čistička odpadních vod v Praze

Rozšíření a dostavba ÚČOV v Praze si vyžádala naše betony a čerpací techniku.

DRN (Palác Národní)

Na rohu pražských ulic Národní a Mikulandská vyrostla neobyčejná stavba, která je zajímavá jednak spojením památkově chráněného paláce s moderní železobetonovou budovou, nápaditými pohledovými betony v interiéru a plánovanými terasami na fasádě, díky nimž přibude zeleň v pražských ulicích.

Architektonické podlahy v novém kostele v Sazovicích

Při realizaci podlah v kostele se uplatnil litý cementový potěr Cemflow Look z maltárny v Grygově.

Nejmodernější laserové zařízení na světě Eli Beamlines

Laserovou halu tvoří tuhá konstrukce betonové vany o rozměrech fotbalového hřiště se stěnami a stropy tlustými až 1,6 metru.

Rodinné domy

Bílá vila v Brně

Bílý beton na fasádě vytvořil z novostavby vily v Brně originální dílo.

Betonový rodinný dům v Otvovicích

Provoz domu potvrdil předpokládané kladné vlastnosti betonové konstrukce, v létě je v domě příjemný chládek i bez klimatizace a i přesto, že vesnicí vede železniční trať a nad domem nalétávají letadla, uvnitř domu je ticho.