Ústřední čistička odpadních vod v Praze

Společnost TBG METROSTAV, s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton, byla výhradním dodavatelem betonu na současně největší stavbu v Praze na Cisařském ostrově - Ústřední čistírnu odpadních vod.