STEELCRETE®
STEELCRETE®
Steelcrete®
STEELCRETE®
STEELCRETE®
STEELCRETE®
Steelcrete.jpg

STEELCRETE® je podle ČSN EN 206 a dalších předpisů beton s rozptýlenými ocelovými vlákny vyráběnými přímo v betonárně pro zvolené použití v konstrukci v konzistenci dle potřeb dopravy a ukládání. Je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton pro konstrukce odolávající průsakům vody (vodotěsný beton). V příslušné konzistenci je čerpatelný, hutný a ošetřuje se běžnými postupy.

Oblasti použití:

 • vhodný na veškeré nosné konstrukce staveb z betonu namáhané jak vnitřními silami, tak zvýšeným namáháním vnějším (obrus, nárazy apod.)
 • vhodný pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání (kotevní oblasti)
 • vhodné pro redukci klasické výztuže v konstrukcích s vysokým stupněm vyztužení nebo s komplikovaným tvarem

Typy drátkobetonu STEELCRETE podle oblasti použití:

STEELCRETE D

 Beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

STEELCRETE V

 Konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

Betony STEELCRETE lze bez další ocelové výztuže v prvku použít do většiny základových konstrukcí a všech vlivů prostředí. Vzhledem k legislativnímu prostředí ČR je pak možné použít STEELCRETE do konstrukcí i bodově podepřených, ale vždy v kombinaci s prutovou výztuží. 

ZÁKLADOVÉ PASY A DESKA POD RODINNÝ DŮM

Drátkobeton STEELCRETE je s výhodou používán na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při hutnění betonu. V drátkobetonu obsažená vlákna navíc zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách, a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech.

Více informací

BÍLÉ VANY V PODZEMNÍCH PODLAŽÍ OBJEKTŮ

V kombinaci s klasickou výztuží je STEELCRETE vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití technologie "bílé vany"), kdy přispěje k redukci klasické výztuže a omezuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce. 

Více informací

ZÁKLADY, PILOTY, STROPY A SLOUPY

Drátkobeton STEELCRETE je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, kdy použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Více informací

VNĚJŠÍ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY

STEELCRETE je vhodný pro zhotovování vnějších průmyslových ploch, vysoce namáhaných mechanicky a teplotními změnami (den/noc, teplo/chlad).

 


Výroba drátkobetonu STEELCRETE probíhá v betonárně plně pod kontrolou všech postupů (dávkování složek, betonu, doba mísení, stanovené množství ocelových vláken atd.). Vlastnosti vyrobeného STEELCRETE (konzistence, obsah složek...) jsou průběžně kontrolovány.

 • Pevnost v tahu a tahu za ohybu
 • Odolnost proti mechanickému namáhání (obrusu)
 • Odolnost proti nárazu
 • Odolnost proti požáru

Výhody betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE:

 • Značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • Odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží a snižuje se riziko chybného vyztužení
 • Odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • Prodloužení životnosti konstrukce
 • Vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce
 • Nákladově výhodnější řešení
 • Zmenšení trhlin a zvýšení odolnosti obrusu
 • Eliminace možného oprýskávání povrchu betonu včetně značného snížení odpadu betonu z hran a rohů konstrukce
 • Snížení rizika průniku nebezpečných látek do podloží
 • Redukce požadavku na minimální stupeň vyztužení
 • Nahrazení konstrukční výztuže v základových pasech

STEELCRETE se vyrábí v betonárně a na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství betonu STEELCRETE zavezeme na stavbu, kde jej pomocí mobilních čerpadel na automobilovém podvozku o délce ramene 17 až 58 metrů uložíme na požadované místo do konstrukce. Ukládání do konstrukce je také možné bádií nebo skluzem přímo z autodomíchávače.

Technický list Steelcrete

Technický list Steelcrete

Technický list obsahuje podrobné informace o drátkobetonech STEELCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Zobrazit Stáhnout

Produktový list Steelcrete

Produktový list Steelcrete

Produktový list obsahuje informace o betonech s rozptýlenou ocelovou výztuží STEELCRETE - jejich varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.

Zobrazit Stáhnout

Klíčový kontakt

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský

Ing. Stanislav Smiřinský

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.