Představení a historie

Představení

Společnost Českomoravský beton, a. s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky.

Po dynamickém rozvoji dnes skupina Českomoravský beton provozuje přes 70 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Od roku 2006 provozuje také betonárny na Slovensku. Skupina patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na stavbách rodinných domů a drobných rekonstrukcích.

Hlavní činnost – výrobu transportbetonu – doplňuje o výrobu litých podlahových směsí a zdicích malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Historie

Vznik skupiny Českomoravský beton spadá do počátku devadesátých let minulého století.
V roce 1991 byla založena první společnost na výrobu transportbetonu, a to TBG-Chomutov-Transportbeton spol. s r.o., provozující betonárny ve Vejprtech a v Chomutově. Na jejím vzniku se podílela společnost Vulkan Leimen - jedna z dceřiných společností koncernu HeidelbergCement.

Úspěšný provoz betonáren vedl v roce 1993 k založení holdingové společnosti Vulkan Bohemia s.r.o. s cílem vytvořit na území ČR síť moderních betonáren. Byla tak zahájena expanze na českém, moravském i slovenském trhu stavebních hmot pod obchodní značkou TBG.

V roce 2000 byla schválena změna obchodního jména holdingu na TBG BOHEMIA s.r.o. z důvodu jasné identifikace spojení s jednotlivými dceřinými společnosti TBG. Poslední novela obchodního zákoníku si vyžádala v roce 2003 změnu právní formy holdingové společnosti na akciovou společnost TBG BOHEMIA a.s.

S cílem zdůraznit spojení s nadnárodní skupinou HeidelbergCement došlo rovněž v roce 2003 ke změně obchodní značky i obchodního názvu holdingové společnosti na Českomoravský beton, a. s. s účinností od 1.5.2003. Změna názvu proběhla pouze u holdingu, dceřiné společnosti si zachovaly své původní názvy.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.