Často kladené dotazy ?

Čeho se váš dotaz týká? Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.

Chystáme se vylít cca 100 m2 podlahy ve starém rodinném domě na podlahové topení. Bude se jednat o obývací místnosti, kuchyň, chodby a koupelnu. Na Vašich stránkách jsem se nedokázala rozhodnout zda je lepší Anhyment nebo Cemflow. Co doporučujete?

Obě varianty jsou možné. Doporučujeme kontaktovat obchodního zástupce pro lité směsi, který na základě bližších informací doporučí nejvhodnější řešení.

Potřebuji upravit prostor před domem, kde měla být zámková dlažba, ale ta se nám nelíbí. Je to asi 130m. Chci se zeptat, který materiál z Vaší nabídky by byl vhodný.

Pokud Vás nikterak nepohoršuje běžný beton, můžete použít beton určený do venkovního prostředí. Na vybetonovanou konstrukci budou působit různé vlivy např. klimatické podmínky, zejména voda a mráz. Betony vhodné do tohoto prostředí by měly být specifikovány a označeny dle ČSN EN 206 např. C 25/30 XF3. Pokud bude plocha pojezdná osobními vozidly, případně uvažujete, že plochu budete ošetřovat v zimě posypovou solí, pak by měla specifikace betonu naplňovat požadavky uvedené normy, např. C 30/37 XF4. Maximální zrno kameniva pak zvolte podle tloušťky uvažované betonované vrstvy. Zpracovatelnost betonu je určena konzistencí, doporučuji S3 příp. S4. Povrch vybetonované plochy můžete následně zahladit, případně použít protiskluznou úpravu pomocí vhodné striáže. Velmi efektně vypadají plochy vybetonované probarvenými betony. Pro ně platí stejné, výše uvedené zásady. Postačí si vybrat některý z odstínů, který by naplňoval Vaše představy. Pro orientaci přikládám vzorník používaných pigmentů do betonu. Podkladní vrstvy musí být upraveny, tak, aby následně nevyvozovaly ve vybetonované vrstvě nežádoucí pnutí. Ze stejného důvodu by na ploše 130m2 měly být navrženy dilatační spáry.

Na co je vhodné využít pytlované suché betony běžně dostupné v obchodních sítích?

Pytlované, suché betony dostupné v obchodní síti, jsou vhodné na práce na stavbách zejména při drobných opravách domů, jako podklad pod dlažbu při zřizování teras, výstavbu schodů, překladů, chodníků a příjezdů, osazování sloupků pro plot apod.

Existuje podklad k navrhování drátkobetonu pro projektanty?

V současné době pro navrhování betonových konstrukcí z vláknobetonu není žádný tuzemský předpis či norma. Zásady navrhování jsou však předepsány a platné např. v Německu nebo Rakousku. Znalosti těchto předpisů s výhodou využívají renovovaní prodejci ocelových drátků na našem trhu. Ti jsou kvalifikovaně schopni spočítat tloušťku konstrukce a množství drátků dle podloží, typu konstrukce, uvažovaného zatížení apod.

Chci stavět podzemní garáž. Je Váš beton tzv."bílá vana" pro tuto stavbu včetně stěn a stropu vhodný?

Beton Permacrete je primárně určen pro provádění „bílých van“. Aby celá konstrukce fungovala jako „bílá vana“, musí projektant již tuto konstrukci takto navrhnout, tudíž beton Permacrete je jen jednou částí z celé skládanky. Doporučujeme vždy kontaktovat odborného projektanta, který se bílým vanám věnuje.

Je drátkobeton lepší než použití běžného betonu s kari sítí?

Drátkobeton snese v užitných vlastnostech srovnání s betonem vyztuženým Kari sítí. Záleží na objemovém vyztužení (množství drátků ) a typu drátků (průměr, délka a tvar) v drátkobetonu stejně tak jako záleží, zda-li je Kari síť s oky 100x100 nebo 150x150mm s drátem o průměru 4 či 8 mm položená v jedné či dvou vrstvách, při spodní či horní části desky. Z hlediska provádění a logistiky je drátkobeton výhodnější.

V jaké nejmenší tloušťce je možné provádět průmyslovou podlahu?

Pro průmyslové podlahy doporučujeme použít beton Floorcrete. Je navržen tak, aby svým složením a vlastnostmi odpovídal požadavkům normy ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. A je jedno, zda-li je povrch desky opatřen vsypem, či nikoliv. V této normě není předepsána minimální tloušťka desky. V praxi jsme se však nesetkali s tloušťkou desky pro průmyslové podlahy menší než 150 mm.

Jaký materiál použít pro garážové stání?

Pokud se bude do garáže vjíždět automobilem i v zimním období a není možno vyloučit, že na podbězích budou zbytky sněhu se solí, je nutné použít beton, který odolá agresivnímu vlivu působení rozmrazovacích solí. Tedy označení XF2, nebo XF4. Beton je vhodné ukládat nejméně v tloušťce 10 cm, a to při maximální velikosti zrna kameniva 16 mm v konzistenci S3. Pokud se vyloučí kontakt rozmrazovacích solí s povrchem betonu, bude v zimě plusová teplota a nebude ve vrstvě betonu ocelová výztuž, postačí beton s označením X0, případně XC1.

Jaká je objemová hmotnost potěru CEMFLOW v suchém stavu a v mokrém stavu?

Objemová hmotnost v čerstvém stavu je 2 200 - 2 300 kg/m3, objemová hmotnost v ztvrdlém stavu je 2 100 - 2 200 kg/m3.

Je nutné provádět topnou zkoušku před položením finální vrstvy podlahy?

Ano. Podrobný popis přípravy, pokládky a ošetření vytápěného potěru, včetně doporučení nátopového diagramu naleznete v Příloze 2 technického listu v souborech ke stažení na www.lite-smesi.cz.