Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: Českomoravský beton, a. s.
Sídlo: Beroun 660, PSČ: 266 01
IČ: 49551272
DIČ: CZ49551272
Právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7924.

Akcionář: Heidelberg Materials CZ, a. s. (100%)

Orgány společnosti:

Představenstvo 
 Ing. Zdeněk Gärtner člen představenstva

 

Dozorčí rada 
Ing. Petr Ondruch   předseda        
Ing. Jan Kupeček  člen
Bc. Josef Roubík  člen

Společnost Českomoravský beton, a.s., IČO 495 51 272, se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924 („Společnost“), jejímž jediným akcionářem je společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.), IČO 262 09 578, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528, je členem koncernu Heidelberg Materials, ve kterém je řídící osobou společnost Heidelberg Materials AG, se sídlem Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Mannheimu pod reg. číslem HRB 330082. Členy uvedeného koncernu jsou další společnosti, na území České republiky mimo jiné i již výše uvedená společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., dále společnosti Českomoravský štěrk, a.s., IČO 255 02 247 se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389, TRANS-SERVIS, spol. s r.o., IČO 46353097, se sídlem K cementárně 1261/25, Radotín, 153 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12356 a Global IT Centre, s.r.o., IČO 06025811, se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99611.