SYSTEMCRETE®
SYSTEMCRETE®
SYSTEMCRETE®
SYSTEMCRETE®

SYSTEMCRETE® je transportbeton vhodný pro bezproblémové a bezpečné použití do stěnových a stropních systémů, které jsou tvořeny prvky ztraceného bednění. Vyrábí se dle ČSN EN 206 v platném znění.

Systémem ztraceného bednění se plnohodnotně nahrazují klasické zděné konstrukce s vysokými požadavky na statiku, akumulaci tepla a akustiku včetně plné variability a funkčnosti výstavby. 

TYPY VÝPLŇOVÉHO KONSTRUKČNÍHO BETONU SYSTEMCRETE

SYSTEMCRETE W

Transportbeton vhodný pro svislé nosné nevyztužené konstrukce – přízemní domy

SYSTEMCRETE WS

Transportbeton vhodný pro svislé a vodorovné nosné vyztužené konstrukce – vícepatrové domy, více zatěžované stropní desky

SYSTEMCRETE S

Transportbeton vhodný pro vodorovné nosné vyztužené konstrukce – méně zatěžované stropní desky

SYSTEMCRETE lze použít prakticky do všech konstrukčních systémů ztraceného bednění. (Díky dobré prostupnosti je velmi vhodný kupř. pro systém MC-Velox). Je také vhodný jako ochrana vázací výztuže v systému bednění. Není určený pro přímé použití do exteriérů nebo jako pohledový beton či pro základové konstrukce objektů.

 

 Oblasti použití:

 • svislé nosné nevyztužené konstrukce
 • svislé a vodorovné nosné vyztužené konstrukce
 • vodorovné nosné vyztužené konstrukce

Výroba betonů řady SYSTEMCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze je vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Vyrábějí se standardně ve dvou pevnostních třídách dle ČSN EN 206, a to C 16/20 a C 20/25, třída vlivu prostředí X0. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-2. Přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s odpovědným zástupcem výrobce. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné.

Betony SYSTEMCRETE jsou průběžně kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem výrobce.

Betony SYSTEMCRETE jsou vyráběny podle normy ČSN EN 206. Doba zpracovatelnosti je 90 minut. Lze ji upravit na přání zákazníka vhodnými zpomalovači. 

VLASTNOSTI BETONŮ SYSTEMCRETE

SYSTEMCRETE W

 • Pevnostní třída C 16/20
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 22 mm

SYSTEMCRETE WS

 • Pevnostní třída C 20/25
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 22 mm

SYSTEMCRETE S

 • Pevnostní třída C 16/20
 • Stupeň vlivu prostředí X0, maximální zrno 16 mm

Hlavní výhody výplňového konstrukčního betonu SYSTEMCRETE jsou:

 • Snadná specifikace betonu
 • Receptura betonu vyvinutá pro systém ztraceného bednění
 • Čerpatelný beton
 • Hospodárnost
 • Snížení mzdových nákladů
 • Lepší pracovní podmínky
 • Rychlost realizace

Výroba, doprava a čerpání transportbetonu SYSTEMCRETE se neliší od běžného transportbetonu. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích. Ukládání čerstvého betonu se provádí pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 150 m, výšku 40 m. Minimální průměr hadic je 100 (typ WS a S) a 125 mm (typ W).

Před dodávkou betonu je nutno zajistit připravenost staveniště dle požadavků dodavatele.

Technický list Systemcrete

Technický list Systemcrete

Technický list obsahuje podrobné informace o betonech vhodných do systémů ztraceného bednění SYSTEMCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Zobrazit Stáhnout

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.