Heidelberg Materials v ČR

Společnost Heidelberg Materials CZ (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.) spolu s dceřinými společnostmi Českomoravs beton Českomoravský štěrk je součástí silné mezinárodní skupiny Heidelberg Materials a patří mezi přední výrobce cementu, transportbetonu a kameniva na území České republiky.

Všechny tři obchodní linie kombinují dlouhodobé zkušenosti a znalosti podmínek místního trhu s vysokou profesionalitou a stabilním zázemím skupiny. Vzájemnou spoluprací tak soustavně zvyšují kvalitu nabízených produktů a služeb. Tyto produkty díky své vysoké kvalitě a širokému spektru užitných vlastností nachází mnohostranné uplatnění v celém stavebnictví:

  • při výstavbě dálničních sítí a železničních koridorů;
  • při budování infrastruktury;
  • při stavbách domůbytů veřejných budov;
  • a také při ekologických stavbách.