Sociální odpovědnost

Skupina Heidelberg Materials (HM) v ČR chápe význam společenské zodpovědnosti firem, a proto jsou principy udržitelného rozvoje nedílnou součástí firemní strategie. 

Společenská odpovědnost pro nás není jen fráze 
Snažíme se chovat ekologicky a sociálně zodpovědně a cítíme povinnost minimalizovat negativní dopady našich aktivit na životní prostředí a společnost. Uplatňujeme své odborné znalosti tak, aby byly přínosné pro okolní společnost a zároveň vytvářely obchodní příležitosti pro naši firmu. Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se řídíme dlouhodobým programem, který vychází z cílů skupiny HM. Ten nás zavazuje vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro naše zaměstnance, usilovat o neustálý rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti vůči našim zaměstnancům. Sociální odpovědnost skupiny HM v ČR se však projevuje nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale také ve vztahu k širšímu okolí. Otevřená komunikace, vzájemná spolupráce či poskytování finančních prostředků, služeb nebo produktů významně napomáhá celkovému rozvoji regionů, ve kterých působíme.

Heidelberg MaterialsGroup je členem Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development).

Podporujeme naše okolí
Naše firemní filozofie je vyjádřena stručně podle hesla „Mysli globálně - jednej lokálně.“ Na odpovědnosti provozoven vůči svému okolí v nejrůznějších místech po celém světě staví Heidelberg Materials Group základy pro obchodní strategie a podporuje tak svůj celosvětový úspěch. 


Skupina chce být důvěryhodným lokálním partnerem, a proto důsledně rozvíjí vztahy s orgány státní správy, veřejností a okolními obcemi na principu otevřené komunikace, dobrých sousedských vztahů a vzájemné spolupráce. Vedení skupiny uplatňuje transparentní informační politiku a usiluje o konstruktivní dialog. Je v neustálém kontaktu s okolními obcemi. Jedním ze způsobů komunikace je například pravidelné setkávání vedení cementáren se zastupiteli z okolních obcí, na kterých dochází k výměně informací o vzájemném soužití závodu a jeho okolí. Jednotlivé závody a provozovny tak aktivně spolupracují s okolními obcemi v oblasti životního prostředí či v oblasti projektů zaměřených na podporu školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Jmenovanými aktivitami významně přispívají k sociálně ekonomickému rozvoji regionu, kde historicky výstavba provozoven více či méně zasáhla do života okolních obcí. Vedle finanční podpory vypomáhají závody okolním obcím např. zapůjčováním mechanizačních prostředků, materiální pomocí, prováděním drobných údržbářských prací ve školách a mateřských školkách apod.

Související sekce