Vzdělávání

Společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, pořádá vzdělávací semináře a webináře Beton University zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře a webináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na konferencích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů a webinářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.

Vzdělávací semináře a webináře jsou určeny zejména pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost.

  

Webináře pro 12. ročník 2021

Architektura v betonu

Téma tří webinářů je zaměřeno na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architektů k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí webinářů budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

Kostrukce a betony pro jejich zhotovení

Téma tří webinářů je zaměřeno na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série webinářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb.

Spolupořadatelem vzdelávacího projektu je Česká betonářská společnost ČSSI.

Záznamy webinářů pro rok 2021 naleznete na webových stránkách www.betonuniversity.cz.