Vzdělávání

Společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, pořádá vzdělávací semináře a webináře Beton University zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře a webináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na konferencích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů a webinářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.

Vzdělávací semináře a webináře jsou určeny zejména pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost.

 

 

Semináře pro 14. ročník 2023

Betony blízké budoucnosti

Seminář obsahuje přednášky na téma směsné cementy a důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také beton z recyklovaného kameniva. Dozvíte se, jaké jsou nové výzvy pro výrobce přísad do betonu v kontextu šetrnosti k životnímu prostředí, nebo jaká je udržitelnost a uhlíková stopa materiálů. Představeny budou inspirativními projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

 

Spolupořadatelem vzdělávacího projektu je Česká betonářská společnost ČSSI.

Záznamy předchozích ročníků a veškeré informace naleznete na webových stránkách www.betonuniversity.cz.