Vzdělávání

Společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, pořádá vzdělávací semináře a webináře Beton University zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře a webináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na konferencích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů a webinářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.

Vzdělávací semináře a webináře jsou určeny zejména pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost.

 

Semináře jubilejního 15. ročníku 2024

Udržitelnost betonu?

Těšit se můžete na prezentace o důležitých aspektech tématu udržitelnosti: o legislativních požadavcích na udržitelné stavby, využití betonů z recyklátů, technologii 3D tisku pro betonové konstrukce, certifikace betonu a cementu z hlediska CO2 a rizika s tím spojená. Bude představena i problematika recyklace a likvidace recyklovaných materiálů. Ukážeme si konkrétní konstrukce budov, příklady udržitelné výstavby a také to, jak probíhá monitoring takových budov.

Celý seminář nabídne účastníkům široký vhled do oblasti udržitelnosti betonu a představí konkrétní příklady a projekty, které přispívají k udržitelnějšímu stavění.

 

Spolupořadatelem vzdělávacího projektu je Česká betonářská společnost ČSSI.

Záznamy předchozích ročníků a veškeré informace naleznete na webových stránkách www.betonuniversity.cz.