Nejmodernější laserové zařízení na světě Eli Beamlines

Na dodávaný beton do masivní konstrukce stěn a desek byly kladeny vysoké nároky z důvodu funkčního požadavku na stínění proti ionizujícímu záření a vibracím. Betony byly míchány na betonárně TBG Metrostav v Písnici. Na základě výsledků řady zkoušek byly vyrobeny čtyři varianty betonu, které se aplikovaly v různých částech konstrukce, podle požadavku stavby. Před započetím betonáží prošly všechny betony zkouškou na modelech konstrukce 1: 1.