Most přes údolí Kremlice

Stavba mostu přes údolí potoka Kremlice na silnici I/11 Mokré Lazce byla vloni oceněna v soutěži Stavba roku. Titul byl udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

Jedná se o větší ze dvou mostů na frekventované trase mezi Opavou a Ostravou. Beton pro tuto stavbu dodávaly provozovny společnosti Českomoravský beton, konkrétně betonárny v Opavě a v Ostravě-Vítkovicích, kde také probíhala výroba části filigránů určených jako ztracené bednění pro mostovku.