Lávka pro pěší a cyklisty v Čelákovicích nad Labem

Stavbu realizovala společnost Metrostav, konkrétně divize 5. Dodávky betonů zajišťovala společnost TBG METROSTAV, člen skupiny Českomoravský beton. Na stavbu byl použit vysokohodnotný beton TOPCRETE. Stavba získala dále titul Cena státního fondu dopravní infrastruktury ČR.