BAREVNÝ BETON COLORCRETE ZÍSKAL ZNÁMKU KVALITY

Beton je fascinující stavební materiál, který architekti ctí a stavitelé respektují. Možnosti použití betonu jsou téměř neomezené. COLORCRETE je toho důkazem.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství každoročně uděluje ocenění Známka kvality pro VÝROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu. Na podzim tohoto roku získal stříbrnou medaili Známky kvality výrobek COLORCRETE® - barevný beton z portfolia skupiny Českomoravský beton.

COLORCRETE® je transportbeton dle ČSN EN 206 s obsahem barevných pigmentů. Jedná se o beton barvený ve hmotě, vyráběný na betonárnách od velmi hustých konzistencí, po konzistence samozhutnitelné. Kontrola kvality při výrobě je zajištěna pečlivým výběrem nejlepších složek betonu a pigmentů pro jejich barevnou stálost. Barevný beton je ideálním východiskem pro barevně řešené pohledové plochy z betonu. Díky pohledovým vlastnostem umožňuje vtisknout stavbám prostorovou a charakterovou individualitu, čímž poskytují architektům a projektantům realizaci různorodých tvarů a naplnění často velmi odvážných představ.

Barevný beton COLORCRETE® je vhodný pro nadzemní i podzemní konstrukce s vysokým nárokem na pohledovost, na stavební konstrukce s vysokým stupněm vyztužení nebo na tenkostěnné konstrukce i pro rekonstrukce jako tenkostěnné dobetonávky. Hlavními výhodami jsou především vhodnost pro konstrukce s vysokým nárokem na pohledovost, vynikající a stálá barevnost, vysoká přesnost, možnost betonáže jak tenké, tak silně vyztužené konstrukce, hospodárnost a rychlost realizace, které vytvoří dokonalý vzhled pohledových ploch. Je uplatňován na mnoha zajímavých stavbách, ať už se jedná o novostavby či rekonstrukce historických budov.

 

DRN - Palác Národní, Praha

Autor: Ing. arch. Stanislav Fiala

Na stavbu byl uplatněn barevný beton COLORCRETE® v pestré škále barev. V přízemí byly zkombinovány barevné betony s otisky větví stromů, stěny byly vytvořeny z betonů tónovaných do zemitých odstínů tmavě šedé, hnědé cihlové a bílé barvy a u stropu byly uzavřeny pruhem neprobarveného šedého betonu.

 

Nové divadlo v Plzni

Autor: Akad. arch. Vladimír Kružík, Ing. Petr Jíleček

Pro Nové divadlo v Plzni byl vybrán červený odstín barevného betonu COLORCRETE®.

 

Palác Špork, Praha

Autor: Ing. arch. Stanislav Fiala

Pro realizaci bílých a černých schodišť byl použit barevný beton COLORCRETE® v odstínech bílého, hnědého a černého barevného betonu.

 

Trojský most, Praha

Autor: Ing. arch. Roman Koucký, Ing. Jiří Petrák, FEng., Ing. Ladislav Šašek, CSc, Ing. akad. arch. Libor Kábrt

Na stavbu Trojského mostu byl uplatněn černý odstín barevného betonu COLORCRETE® na dilatace.

 

Rodinná vila v Brně

Autor: Ing. arch. Petr Skrušný

Na stavbu rodinného domu byl uplatněn bílý odstín barevného betonu COLORCRETE®.

 

Barevné betony COLORCRETE® vyrábíme na všech provozech skupiny Českomoravský beton včetně zajištění dopravy a čerpání po celé ČR. Mapu se všemi betonárnami naleznete zde.