Bezpečně pracovat, zdravě žít!

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro nás na prvním místě.

Kvalitní služby rovná se kvalitní zaměstnanci, kteří odvedou profesionální práci. Ve skupině Českomoravský beton si svých zaměstnanců vážíme – jak těch, kteří vyrábějí koncový produkt a předávají ho zákazníkovi, tak těch, kteří zajišťují úkony pro zákazníka neviditelné. Snažíme se pro své zaměstnance vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přistupovat k nim s velkou sociální odpovědností.