Dodáváme beton na rekonstrukci Negrelliho viaduktu

TBG Metrostav s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton, se podílí na rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Viadukt je 168 let starý památkově chráněný. V současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Tento 1100 metrů dlouhý viadukt za svou životnost neprošel zásadnější rekonstrukcí. V minulém roce se kvůli havarijnímu stavu, stále pokračující silné degradaci zatékající vodou a nevyhovujícímu stavu železničního svršku přikročilo k rozsáhlé rekonstrukci.

Doposud se z konstrukce odstranilo mnoho materiálu. Došlo k vybrání zásypů z kleneb a byly demontovány 2 ocelové mosty a zatím 8 oblouků viaduktu. Velmi pomalu se do vybraného pláště mostu opět ukládá nový materiál o lepších vlastnostech. Za pomoci čerpadel s dlouhými rameny probíhají ukládky provzdušněného betonu o pevnostech C25/30 a C30/37. Opravy pokračují ale i na založení pilířů ve Vltavě. Okolo pilířů byly zhotoveny suché dvojité štětovnicové jímky, do nichž byl po diagnostice stavu a injektáži následně načerpán podkladní beton pod budoucí základovou desku. Čerpání betonu bylo poměrně náročné, beton bylo nutné dopravit 100 metrů hadicemi doprostřed Vltavy mezi Holešovicemi a Štvanicí. Hadice čerpadla byly položeny na lodích, aby tak z břehu do jímky bylo možné beton snadno přečerpat.

V plánu je nahradit demontované ocelové mosty železobetonovými konstrukcemi, které by měly být hotové do listopadu, a do ledna 2020 by měl být obnoven provoz vlaků na Negrelliho viaduktu. Celkové dokončení rekonstrukce je plánováno v červenci 2020.

Autor: Ing. Kristýna Vinklerová, technolog TBG Metrostav s.r.o.