Dodáváme beton pro klíčové stavby v ČR

Beton je jedním z klíčových stavebních materiálů. Zejména při realizaci velkých dopravních a inženýrských staveb si lze jeho absenci skutečně jen stěží představit. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Hned několik největších staveb naší současnosti využívá beton v masivním rozsahu a bez jeho přítomnosti by byl jejich vznik nemyslitelný. Těmito stavbami jsou dálnice D3 na Českobudějovicku, dálnice D4 na Příbramsku a nejdelší železniční tunely v ČR v Ejpovicích na Plzeňsku.

Největší stavební ruch lze nyní zaznamenat v oblasti jižních Čech v blízkosti Českých Budějovic, kde probíhá výstavba hned několika úseků dálnice D3, která má po svém dokončení spojit Prahu s jižní hranicí ČR v Dolním Dvořišti. Také tato rozhodující stavba vzniká s přispěním betonu od skupiny Českomoravský beton. Stavba je zásobována z betonárny společnosti TBG SWIETELSKY, s. r. o., člena skupiny Českomoravský beton, v Českých Budějovicích.

  

V loňském roce dokončený úsek dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 zajistil mimo jiné i bezpečnou a plnohodnotnou jízdu motorových vozidel s ohledem na zlepšení životního prostředí v přilehlé obci Dubenec a jeho okolí. Na tuto stavbu dodávala betony také skupina Českomoravský beton, tentokrát z betonárny v Příbrami.

Další, zcela mimořádnou stavbou, je výstavba nejdelších železničních tunelů na území ČR v Ejpovicích na Plzeňsku. Délka každého z jednokolejných tunelů činí cca 4 150 m. Ražba prvního z tunelů u Ejpovic byla zahájena 1. února 2015. Oba tunely pak byly slavnostně uvedeny do provozu v průběhu těchto dnů. Dodávky betonů na tuto významnou stavbu zajišťovala také betonárna skupiny Českomoravský beton – TBG Plzeň Transportbeton s. r. o.

Autor článku: Ivo Románek