Beton pro příští generace

Jsme hrdí, že můžeme představit inovativní řadu betonů pod značkou EcoCrete. Jedná se o novou generaci betonů, která kombinuje naši tradičně vysokou kvalitu se snížením zátěže životního prostředí emisemi CO2.

Díky práci našich technologů a techniků z laboratoří BETOTECH a výzkumných center koncernu HeidelbergCement Group byly vytvořeny inovativní směsi, které umožňují snížit emise CO2 až o 25 %. Hlavní podíl na tom má zejména použití nových směsných cementů CEM II/A-LL, CEM II/A-S, CEM II /B-M a CEM II /B-S.

Výroba betonu hraje významnou roli v dekarbonizaci stavebnictví.

Ve společnosti Českomoravský beton plně rozumíme této výzvě a věnujeme snižování emisí CO2 velké úsilí.

ECOCRETE® – nízkoemisní beton

 • nová generace betonů se sníženými emisemi CO2 díky použití nových směsných cementů
 • zaručuje až o 25 % snížení emisí CO2 při zachování 100% kvality
 • možnost použití recyklovaného materiálu
 • pevnostní třída betonu od C 8/10 do C 35/45
 • garantováno laboratořemi BETOTECH

Abychom zachovali naši Zemi budoucím generacím musíme změnit naše chování a naše postoje.

Snížení emisí CO2 je jedním z globálních cílů skupiny HeidelbergCement Group.

Do roku 2050 dosáhnou všechny výrobky z našeho portfolia úplné uhlíkové neutrality.

Pro dosažení tohoto ambiciózního cíle máme znalosti, rychlost, technologie a spolehlivé partnery.

10%
25%

Nižší emise
CO2

100%

Kvalita
Udržitelnost
Trvanlivost

100%

lokálních
surovin

Beton je hned po vodě druhým nejpoužívanějším materiálem na světě.

Naše společnost potřebuje udržitelné, inteligentní a pohodlné budovy a stavby nezatěžující životní prostředí.

EcoCrete se vyrábí ve dvou variantách

 • EcoCrete 10 se sníženými emisemi CO2 minimálně o 10 %
 • EcoCrete 25 se sníženými emisemi CO2 minimálně o 25 %

Betony EcoCrete jsou hlavním výrobním programem skupiny Českomoravský beton

 • betony EcoCrete mají velmi široké použití
 • hodí se jak pro interiérové, tak i vnější konstrukce, pro rezidenční, průmyslové i infrastrukturní projekty
 • jsou čerpatelné a snadné na dopravu
 • garantovaná životnost je až 100 let
 • všechny betony EcoCrete jsou vyráběny v souladu s technickými normami včetně ČSN EN 206+A2

Produktové charekteristiky

EcoCrete 10 EcoCrete 25
Stupeň vlivu prostředí X0, XC1-XC4 X0, XC1 – XC4
XF1 – XF4 XF1
XA1 – XA3 XA1 – XA3
XD1 – XD3 XD1 – XD3
Pevnostní třídy C 8/10 až C 35/45 C 8/10 až C 30/37
Konzistence S1 – S4 S1 – S4
Maximální velikost zrna 22 mm 22 mm

O společnosti

Českomoravský beton je předním výrobcem betonu v České republice

Provozuje více než 80 betonáren a více než 30 maltáren

Vývoj, testování, technologickou a technickou podporu zajišťuje BETOTECH

Společnost Českomoravský beton a.s. má certifikovaný systém managementu

ČSN EN ISO 9001 – systém managementu jakosti

ČSN EN ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií

ČSN EN ISO 45001 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E-mail: czbeton@heidelbergmaterials.com

Beroun 660, 266 01 Beroun

EcoCrete – nízkoemisní beton pro příští generace