Ekologicky a odpovědně

V současné době je celosvětovou prioritou ekologie, resp. uhlíková neutralita. Znamená to, že i ve skupině Českomoravský beton budeme hledat nové technologie, které zásadním způsobem sníží množství CO2 při výrobě betonu. Jednou z cest je náhrada stávajících druhů cementů směsnými cementy s větším počtem hlavních složek a nižším obsahem slínku, jejichž výroba je ekologicky méně zatěžující a emise CO2 jsou při výrobě výrazně nižší. Dalším trendem při výrobě betonu je využití tzv. recyklovaného kameniva, tj. upraveného konstrukčního a demoličního odpadu, který částečně nahradí kamenivo přírodní.