II. pololetí BETON UNIVERSITY!

První zastávkou podzimního bloku seminářů bude 1. 11. Orea Hotel Voroněž v Brně, kam zavítáme se zbrusu novým seminářem Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. Seminář je prvním dílem seriálu, který je zaměřen na různé druhy betonu s ohledem na praktické potřeby investorů, projektantů a zhotovitelů. Představuje souvislosti mezi vlastnostmi betonu a vlivy prostředí působícími na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. Podrobně popisuje také betony pro tenkostěnné a masivní konstrukce. Dále se vydáme 7. 11. do Plzně a 15. 11. do Tábora s úspěšným seminářem Beton – rizika vad a poruch. Tento seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost, zejména pak na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednicích prací. Přijďte si vyslechnout naučné přednášky a načerpat nové informace v oblasti betonu. Přihlásit se můžete na www.betonuniversity.cz.