Ochrana osobních údajů

Společnost Českomoravský beton, a. s. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. 

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.transportbeton.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 

Českomoravský beton, a. s. (provozovatel těchto stránek) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (např.: stisk tlačítka „Přihlásit" ve formuláři) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osobní údaje jsou údaje o osobních a podstatných okolnostech určitého nebo určitelného jednotlivce. Mezi ně patří informace jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou totožnosti, např. oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránek, nepředstavují osobní údaje. 

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů. 

V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zaručujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu. 

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách 
Českomoravský beton automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří: 

-         typ/verze prohlížeče

-         používaný operační systém

-         odkazující URL adresa

-         název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje

-         čas požadavku serveru

Českomoravský beton nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace. 

Google Analytics 
Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše. Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem. 

Využívání a zpřístupňování osobních údajů 
Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Vaše osobní údaje nebudou předány, prodány ani jinak přeneseny třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste s takovými činnostmi výslovně souhlasili. 

Cookies 
Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči. Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč. 

Novinky - newsletter 
Pokud si přejete odebírat Novinky nabízené na internetových stránkách, bude nutné nám předložit platnou e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, zda jste majitelem této e-mailové adresy nebo její majitel souhlasí se zasíláním novinek. Nejsou shromažďovány žádné další údaje. Souhlas s uložením vašich dat a e-mailové adresy a také jejich používáním pro účely zasílání zpravodaje lze kdykoli odvolat. 

Zabezpečení 
V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem. 

Právo na informace 
Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje odstraní. Máte právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány.


Další informace 
Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu czbeton@heidelbergmaterials.com.   


© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.